Infopanel

Zobrazeno: 3600x

Domov důchodců Plaveč, Domov důchodců, Plaveč domov duchodců, Plaveč, Dd plaveč.

Domov důchodců Plaveč, přísp.org.

Domov důchodců Plaveč, přísp.org. Plaveč

  • - poskytování komplexní péče starým a invalidním občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné péče sociální, poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti s možností
  • - využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro důstojný život -poskytování komplexní péče mentálně postiženým dětem a mládeži v oddělení týdenního pobytu, zajišťování zdravotní péče, výchovné péče v rozsahu jejich
  • - schopností, kulturní a zájmové činnosti s možností využití ergoterapie Předmět činnosti je vykonáván na základě: Zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v
  • - sociálním zabezpečení Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Adresa

Domov důchodců Plaveč, přísp.org. Plaveč

67132, Plaveč (ukázat na mapě)
5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz