Infopanel

Zobrazeno: 2708x

ZŠ Dukelská Benešov, Zš benesov, Základní škola benešov, Zš dukelská, Základní školy benešov.


Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

 • - § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
 • - přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a jiným hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
 • - a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
 • - Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, lyžařské výcviky dětí, organizování zájmových kroušků školy a další činnosti podle
 • - potřeby
 • - § 17 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějsích předpisů. Ředitel základní školy řídí i školní družinu a školní klub, které jsou součástí zařízení a jejichž účel a předmět činnosti je vymezen § 6-10 vyhlášky č. 2005 Sb., o zájmovém
 • - vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodního stravování pro zaměstnance základní školy.


Adresa

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

25601, Benešov (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1x

 • Mateřská škola Neveklov, okres Benešov

  zabezpečuje předškolní výchovu v souladu s vyhláškou č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, v platném znění. Poskytuje základní p...

  Neveklov, 25756
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola

  účel a předmět činnosti základní školy je vymezen ust. § 5 č. 1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odbo...

  Louňovice pod Blaníkem, 25706
  • 0
 • Základní škola Poříčí nad Sázavou,

  výchovně vzdělávací úkoly v souvislosti s povinnou školní docházkou žáků v souladu s ustanovením zákona č. 29/1984 Sb. o soustav...

  Poříčí nad Sázavou, 25721
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek