Infopanel

Zobrazeno: 2649x

ZŠ Dukelská Benešov, Zš benesov, Základní škola benešov, Zš dukelská, Základní školy benešov.


Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

 • - § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
 • - přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a jiným hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
 • - a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
 • - Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, lyžařské výcviky dětí, organizování zájmových kroušků školy a další činnosti podle
 • - potřeby
 • - § 17 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějsích předpisů. Ředitel základní školy řídí i školní družinu a školní klub, které jsou součástí zařízení a jejichž účel a předmět činnosti je vymezen § 6-10 vyhlášky č. 2005 Sb., o zájmovém
 • - vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodního stravování pro zaměstnance základní školy.


Adresa

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

Dukelská 1818
25601, Benešov (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1x

 • Mateřská škola Berušky Benešov,

  poskytování předškolního vzdělávání, poskytování předškolního vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními potřebami, zabe...

  Táborská 350, Benešov
  • 0
 • Základní a mateřská škola Chotýšany

  Pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem s následnou koupí najaté věci, dopravních prostředků, strojů a zařízení pro zeměděl...

  čp. 49, Chotýšany
  • 0
 • Základní škola T. G. Masaryka Pyšely

  Obchodní činnost - § 33a,v rozsahu § 25 ŽZ, potravinami a pochutinami, nealkoholickými nápoji, pivem, vínem a alkoholickými nápo...

  Pražská 168, Pyšely
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek