Infopanel

Zobrazeno: 2553x

ZŠ Dukelská Benešov, Zš benesov, Základní škola benešov, Zš dukelská, Základní školy benešov.


Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

 • - § 44 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
 • - přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a jiným hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
 • - a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
 • - Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje plavecké výcviky, lyžařské výcviky dětí, organizování zájmových kroušků školy a další činnosti podle
 • - potřeby
 • - § 17 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějsích předpisů. Ředitel základní školy řídí i školní družinu a školní klub, které jsou součástí zařízení a jejichž účel a předmět činnosti je vymezen § 6-10 vyhlášky č. 2005 Sb., o zájmovém
 • - vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • - § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajištění školního stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole a závodního stravování pro zaměstnance základní školy.


Adresa

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Benešov

Dukelská 1818
25601, Benešov (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1x

 • Mateřská škola Berušky Benešov,

  poskytování předškolního vzdělávání, poskytování předškolního vzdělávání dětem, žákům a studentům se speciálními potřebami, zabe...

  Táborská 350, Benešov
  • 0
 • Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres

  zajištění vzdělávacích úkolů v souvislosti s předškolní výchovou dětí v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 390/1991 ...

  čp. 3, Trhový Štěpánov
  • 0
 • Základní škola Netvořice, okres Benešov,

  výchova a vzdělání v souladu s ustanoveními zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších...

  Školní 171, Netvořice
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek