Infopanel

Zobrazeno: 1183x

Agrární komora olomouc, Agrární komora české republiky, Agrární komora čr, Agroregistr, Agrární komora čr v olomouci.


Agrární komora České republiky

Agrární komora České republiky Olomouc - Hodolany

 • - poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • - vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska
 • - organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnatnosti
 • - na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • - dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • - navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody
 • - vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě
 • - zřizuje, spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti
 • - spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod
 • - zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy a může zřídit spolu s Hospodářskou komorou ČR nebo samostatně rozhodčí soud
 • - vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním
 • - podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízena k tomuto účelu
 • - na základě seznamů členů vedených Okresními komorami a Společenstvy vede a vydává souhrnný Agroregistr členů
 • - nakladatelská a vydavatelská činnost periodických a neperiodických publikací


Adresa

Agrární komora České republiky Olomouc - Hodolany

77900, Olomouc - Hodolany (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek