Infopanel

Euroregion labe, ARR EUROREGIONU LABE, o.p.s., Arr euroregionu labe, ARR Euroregionu Labe o.p.s., Arr euroregion labe.


ARR Euroregionu Labe, o.p.s.

ARR Euroregionu Labe, o.p.s. Ústí nad Labem - město

  • - organizace výstav, konferencí, zasedání a veřejných shromáždění
  • - pronájem nemovitostí a movitého příslušenství vázaný na poskytování jiných než základních služeb související s poskytovanými obecně prospěšnými službami
  • - organizace veřejných kurzů a školení v oblasti managementu, veřejné správy a sociálně ekonomické problematiky
  • - nakladatelská, vydavatelská a produkční činnost v oblastech souvisejících s poskytováním obecně prospěšnými službami (neopravňuje k polygrafické výrobě)
  • - propagační a reklamní služby včetně výroby a prodeje propagačních předmětů vztahujících se k rozvoji a posilování místní identity Euroregionu Labe a k procesu integrace ČR do Evropské unie a s tím související přeshraniční spolupráce


Adresa

ARR Euroregionu Labe, o.p.s. Ústí nad Labem - město

40001, Ústí nad Labem - město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek