Infopanel

Zobrazeno: 4852x

Bytový podnik hradec králové, Bytový podnik města Hradec Králové, Bytovy podnik Hradec Kralove Kydlinovska, Bytový úřad hradec králové, Bytový podnik hk.

Bytový podnik města Hradce Králové v

Bytový podnik města Hradce Králové v Hradec Králové - Pražské Předměstí

 • - Zajišťovat právo hospodaření, údržbu a opravy vymezeného bytového a nebytového fondu v socialistickém celospolečenském vlastnictví, včetně zabezpečování dalších služeb a prací spojených s užíváním objektů a nájemních jednotek popř. souvisejících s jejich
 • - výstavbou, provozem, právem hospodaření, opravami, rekonstrukcemi a modernizací. Pro splnění svého společenského poslání vymezeného výše uvedeným obecným předmětem činnosti plní podnik tyto dílčí úkoly a činnosti: - přejímání objektů (budov, staveb), vč.
 • - jejich vybavení
 • - (zařízení, strojů, inventáře) do provozu a práva hospodaření - předávání bytových a nebytových prostor do užívání a jejich převzetí od uživatelů při ukončení užívání - vypracování provozních řádů objektů s právem hospodaření a provozovaných objektů, vč.
 • - kontroly jejich dodržování - předpis, vyúčtování a inkaso úhrad spojených s užíváním bytových a nebytových prostor, popř. objektů s právem hospodaření a provozovaným objektům kontrola řádného a účelového užívání bytových a nebytových prostor pro hospodárné
 • - využívání bytového a nebytového fondu
 • - - prodej, popř. převod objektů s právem hospodaření (domů, rodinných domků) socialistickým organizacím i občanům, prodej bytů do osobního vlastnictví občanům - úkoly na úseku požární ochrany z titulu práva hospodaření i provozovatele - výkony dopravních
 • - prostředků, stavebních a zemních strojů, popř. ostatních mechanizmů - revizní činnost a odborné prohlídky v oborech plyno-elektro a vodoinstalací, zdvihacích zařízení, výtahů, požární techniky a tlakových nádob
 • - - výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody - provoz a údržba tepelného hospodářství pro objekty v rámci komunální bytové výstavby a účelové investiční výstavby v souladu s par. 16 zákona č. 89/87 Sb. - provoz domovních popř. blokových prádelen - práce a
 • - služby související se zpracováním informací výpočetní technikou, vč. údržby a oprav strojů a zařízení výpočetní techniky - právní úkony - preventivní prohlídky objektů, bytových i nebytových prostor
 • - - plánovitá údržba, preventivní opravy a opravy z nutnosti bytového a nebytového fondu s právem hospodaření - údržba a opravy pro socialistické organizace i obyvatelstvo vybranými profesemi - renovace vybraných dílů, spotřebičů, popř. zařízení -
 • - pohotovostní (havarijní) služba vybranými profesemi pro obyvatelstvo i organizace - dodávky popř. subdodávky stavebních prací nebo stavební části a prací vybraných profesí pro bytovou výstavbu na území města - řízení a organizace údržby, oprav,
 • - rekonstrukcí a modernizací
 • - prováděných svépomocí občanů - rekonstrukce a modernizace objektů, vč. bytového a nebytového fondu - investorská a inženýrská činnost činnost na objektech, které splňují kriteria obytných domů - investiční činnost - výuka a výchova učňů
 • - oprava a údržba domov. byt. a nebyt. fondu dodavatelsky opravy a údržbu zařízení pro zásobování teplem čištění výměníků tepla dodavatelsky výkopové práce údržbu, montáže a servis měřící a regulační techniky zajišťování dispečerské služby zásobování teplem
 • - poradenskou informační a školící činnost v oblasti zásobování teplem právní úkony v otázkách majetkoprávních
 • - vydavatelskou a školící činnost v oblasti předpisů vztahujících se k hospodaření s nemovitým majetkem účtování jednorázových poplatků a vystavená potrvzení pronájem konterjnérů a odvoz odpadů poskytování služeb dopravy a dopravní mechanizace zajišťování
 • - pohotovostní a havarijní služby poskytování obstaravatelské azprostředkovatelské služby všeho druhu provádění přímé zahraničně obchodní činnosti v návaznosti na výše uvedené
 • - provádění revizí všeho druhu pro organizace a občany, včetně odborných prohlídek provádění v co nejširším rozsahu prací a služeb výpočetní techniky, údržby a opravy výpočetní techniky a elektroniky maloobchodní prodej drobných zařízovacích předmětů k
 • - vybavení bztů, včetně stavebních hmot
 • - Pokud je k některé z výše uvedených činností třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, lze tuto činnost vykonávat až po udělení tohoto souhlasu.

Adresa

Bytový podnik města Hradce Králové v Hradec Králové - Pražské Předměstí

50002, Hradec Králové - Pražské Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Bytové družstvo 40

  Provádění nájmů bytových a nebytových prostor, Poskytování a zajišťování služeb souvisejících s bydlením, Zajišťování (provádění...

  Hradec Králové, 50003
  • 0
 • Neon Hradec Králové, s. r. o.

  - Výroba, montáž a údržba neónových reklam., Stavba strojů s mechanickým pohonem., Prodej zboží., Montáž, oprava, údržba vyhraze...

  Hradec Králové - Slezské Předměstí, 50003
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz