Infopanel

Zobrazeno: 2582x

Bytový podnik Praha 1, Bytový podnik Prahy 1, Bytový podnik Praha , Bytový podnik jindřišská, Bytovy podnik praha jindrisska.

Bytový podnik Prahy 1 -, s.p. v

Bytový podnik Prahy 1 -, s.p. v Praha 1 - Nové Město

 • - Povinným předmětem činnosti státního podniku je:
 • - 1 správa bytového fondu, ke kterému mu bylo svěřeno právo hospodaření,zajišťování jeho provozu, údržby a oprav a zabezpečování služeb spojených s bydlením vymezených příslušnými předpisy v obvodu
 • - 2. správa, údržba a provoz zařízení civilní obrany v objektech, ke kterým mu bylo svěřeno právo hospodaření
 • - S respektováním priority povinného předmětu činnosti je státní podnik oprávněn:
 • - 1. poskytovat občanům a organizacím placené práce a služby související s péčí o domovní a bytový fond a s užíváním bytů a nebytových prostor v hl.m. Praze
 • - 2. provádět v rámci volné kapacity za úplatu přepravní úkony a používat své mechanizační prostředky pro organizace i občany
 • - 3. vyrábět pro vlastní potřebu doplňkové výrobky stavebního charakteru a případné přebytky prodávat organizacím a občanům
 • - 4. provádět v rámci volné kapacity za úplatu programátorské práce, poskytovat programy zpracované pro vlastní potřebu, provádět výpočty a poskytovat volný čas vlastní výpočetní techniky
 • - 5. poskytovat organizacím, institucím a občanům další placené služby, které přímo nesouvisí s péčí o domovní fond, ovšem svým charakterem se týkají zejména péče o životní prostředí a provozovat činnost podporující ekonomickou rentabilitu a samostatnost
 • - Státní podnik v rámci kapacitních možností zabezpečuje, popř. provádí adaptace, rekonstrukce a modernizace bytového a souvisejícího domovního fondu
 • - Státní podnik prodává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a prováděcími předpisy byty, popř. nebytové prostory do osobního, popř. socialistického vlastnictví
 • - Státní podnik vykonává v souladu se zvláštním oprávněním, zejména projektovou činnost a další činnost, ke kterým je zmocňován zřizovatelem a dalšími orgány správy

Adresa

Bytový podnik Prahy 1 -, s.p. v Praha 1 - Nové Město

11000, Praha 1 - Nové Město (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Dalkia Projekt, s.r.o.

  pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávněné osoby z věcného břemene, obstaravatelská činnost v oblasti správy kotelen...

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0
 • Nostic bytové družstvo

  Správa, údržba renovace a servis domovního fondu pro potřeby členů družstva a ostatních nájemníků v objektu družstva. V rámci sp...

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0
 • U - Turn, a.s.

  Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, velkoobchod,...

  Praha 1 - Nové Město, 11000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz