Infopanel

Zobrazeno: 1517x

Centrum volného času hustopeče, ubytování Hustopeče Ivančice Střibský mlýn, Dovolená Ivančice Střibský mlýn, Centrum volného hustopeče, Chaty hustopeče Střibský Mlýn.

Centrum volného času Hustopeče, přísp.

Centrum volného času Hustopeče, přísp. Hustopeče

 • - Poskytování služeb zabezpečujících kulturně výchovný a společenský rozvoj občanů města
 • - Plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační, upravenou zákonem č. 2004 Sb., o školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy k němu.
 • - Zabezpečuje kulturní a společenskou činnost pro občany města a Město
 • - Hustopeče včetně pořádání divadelních, filmových, audiovizuálních představení, koncertů, hudebních a tanečních vystoupení, výstav výtvarných děl a prací lidové tvořivosti, festivalů a přehlídek v oblasti kultury, organizuje jednodenní nebo vícedenní
 • - zájezdy či pobyty a organizuje různé formy vzdělávání (kurzy, besedy, přednášky, školení)
 • - Vydává neperiodické tiskoviny a periodický tisk jako vydavatel nebo pro vydavatele Město Hustopeče a organizace jim zřízené a jiné subjekty jako vydavatele a zajišťuje tisk propagačního materiálu pro vlastní potřebu a vylepování plakátů
 • - Zabezpečuje provoz kina
 • - Pořádá a zabezpečuje lidové trhy na náměstí
 • - Zabezpečuje provoz městské knihovny v souladu s platnými právními předpisy
 • - Spravuje svěřené ubytovacích a stravovacích zařízení
 • - Jako školské výchovné a ubytovací zařízení zajišťuje dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena, vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, celodenní výchovu, ubytování a stravování, popřípadě zotavovací pobyty dětí a
 • - žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, a to i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin.
 • - Jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťuje podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tématické rekreační akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.
 • - Součástí příspěvkové organizace jsou mimo k.ú. Hustopeče u Brna: odloučené pracoviště - rekreační zařízení 664 91 Ivančice, Stříbský mlýn 415 odloučené pracoviště - turistická ubytovna 561 66 Těchonín - Celné 99
 • - zabezpečuje v 'Centru celoživotního vzdělávání' aktivity celoživotního vzdělávání

Adresa

Centrum volného času Hustopeče, přísp. Hustopeče

69301, Hustopeče (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz