Infopanel

Zobrazeno: 1059x

česká spořitelna praha krč olbrachtova, česká spořitelna, Papirech, česká sporiteľňa Praha, Nusle, Česká spořitelna.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Praha 4 - Krč

 • - Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena
 • - přijímání vkladů od veřejnosti,
 • - poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena
 • - investování do cenných papírů na vlastní účet,
 • - finanční pronájem (finanční leasing),
 • - platební styk a zúčtování,
 • - vydávání a správa platebních prostředků,
 • - poskytování záruk,
 • - otvírání akreditivů,
 • - obstarávání inkasa,
 • - poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je 'zákon o cenných papírech'), přijímání a předávání pokynů týkajících se
 • - investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících
 • - se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními
 • - instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na
 • - základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční
 • - službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční
 • - službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.
 • - až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost
 • - týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související
 • - s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných
 • - papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.
 • - až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • - vydávání hypotečních zástavních listů,
 • - finanční makléřství,
 • - výkon funkce depozitáře,
 • - směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
 • - poskytování bankovních informací,
 • - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
 • - činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny.


Adresa

Česká spořitelna, a.s. Praha 4 - Krč

14000, Praha 4 - Krč (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • PPF banka, a.s.

  činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 1. písmena, přijímání vkl...

  Praha 4 - Nusle, 14000
  • 0
 • Raiffeisenbank, a.s.

  předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák...

  Praha 4 - Krč, 14200
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz