Infopanel

českomoravska zarucni a rozvojova banka, Ceskomoravska rozvojova banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka Praha, českomoravská záruční a rozvojová banka v brně.


Českomoravská záruční a rozvojová banka,

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Praha 1 - Nové Město

 • - přijímání vkladů
 • - poskytování úvěrů
 • - investování do cenných papírů na vlastní účet
 • - finanční pronájem (finanční leasing)
 • - platební styk a zúčtování
 • - vydávání a správa platebních prostředků
 • - poskytování záruk
 • - otevírání akreditivů
 • - obstarávání inkasa
 • - poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon o cenných papírech'), přijímání a předávání pokynů týkajících se
 • - investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících
 • - se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními
 • - instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů
 • - nebo jejich umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika
 • - investičních instrumentů, ato ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a b) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za
 • - účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu
 • - podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech , poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční
 • - službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
 • - - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům pod § 8a odst. 1 písm. a b) zákona o cenných papírech, -
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
 • - finanční makléřství
 • - výkon funkce depozitáře
 • - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
 • - poskytování bankovních informací
 • - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
 • - pronájem bezpečnostních schránek
 • - činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci společnosti
 • - doplňková činnost podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'ZPKT'), úschova investičních nástrojů, a to vevztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. c)
 • - ZPKT.


Adresa

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Praha 1 - Nové Město

11000, Praha 1 - Nové Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká

  přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů,, platební styk a zúčtování,, vydávání a správa platebních prostředků,, poskyt...

  Praha 1 - Staré Město, 11000
  • 0
 • IC Banka, a.s.

  Činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm., přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů a činn...

  Praha 1, 11121
  • 0
 • IP banka, a.s.

  předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů, poskytování všech bankovních služeb a provozování dalších...

  Praha 1, 11403
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek