Infopanel

Chazep, CHazep a.s., Chazep a.s. ceske budejovice, Chazep a.s, CHAZEP, a.s..


Chazep, a.s.

Chazep, a.s. České Budějovice 4

 • - přípravné práce pro stavby
 • - nakládání s odpady
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - oprávnění k hornické činnosti (dle zák. č. 61/1988 Sb.) v rozsahu § 2 písm.
 • - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
 • - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 • - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
 • - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a/ až d/
 • - oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (dle zák. č. 61/1988 Sb.) v rozsahu § 3 písm.
 • - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
 • - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb


Adresa

Chazep, a.s. České Budějovice 4

37001, České Budějovice 4 (ukázat na mapě)


Zařazení v kategoriích

Demolice 
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek