Infopanel

Zobrazeno: 4840x

Chemopetrol litvinov, Chemopetrol a.s., Chemopetrol záluží, Chemopetrol, Chemopetrol a.s. litvínov.

Chemopetrol, a.s.

Chemopetrol, a.s. Litvínov - Záluží

 • - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • - obchod s elektřinou
 • - výroba a úprava syntetického lihu
 • - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - poskytování telekomunikačních služeb
 • - výroba a zpracování paliv a maziv
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
 • - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
 • - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • - revize vyhrazených elektrických zařízení a revize hromosvodů
 • - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • - revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
 • - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • - zastupování v celním řízení
 • - činnost ekonomických poradců
 • - poradenská činnost v investiční výstavbě
 • - poradenská činnost v oblasti nemovitostí
 • - poradenská činnost v oblasti zeměměřičských a kartografických prací
 • - měření, poradenství a konzultace na úseku životního a pracovního prostředí v režimu živností volných
 • - poskytování služeb na úseku mzdové agendy
 • - vydávání a distribuce podnikového časopisu
 • - automatizované zpracování dat
 • - poskytování software
 • - analytické a laboratorní práce, včetně poradenské činnosti v oboru analytické chemie
 • - výzkumně vývojová činnost v oblasti chemické výroby
 • - provoz výcvikové komory, kompletní servis dýchací techniky prováděný v režimu živností volných
 • - pronájem movitých věcí, nemovitostí a nebytových prostor
 • - vývoj, výroba, opravy a údržba zařízení pro chemický a chemicko-technologický výzkum
 • - svářečské práce včetně poradenské činnosti
 • - bezdemontážní diagnostika výrobního a strojního zařízení
 • - destruktivní a nedestruktivní zkoušení kovových výrobků, prošetřování poruch a havárií výrobních zařízení, atestace materiálů
 • - finanční a operativní leasing
 • - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • - Prodej zboží (v režimu živností volných)
 • - vnitrostátní zasilatelství
 • - mezinárodní zasilatelství
 • - poskytování služeb na úseku personální agendy
 • - podnikání a oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů
 • - poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
 • - výroba tepla
 • - rozvod tepla
 • - výroba elektřiny
 • - rozvod elektřiny
 • - výroba krmiv a krmných směsí
 • - výroba chemických látek a chemických přípravků
 • - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující
 • - revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
 • - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • - silniční motorová doprava osobní
 • - skladování zboží a manipulace s nákladem
 • - technické činnosti v dopravě
 • - výroba nápojů
 • - distribuce plynu
 • - realitní činnost
 • - inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • - úprava kvasného lihu

Adresa

Chemopetrol, a.s. Litvínov - Záluží

43601, Litvínov - Záluží (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • ing. Milan Kohout

  Výroba technických plynů

  Most, 43401
  • 0
 • Jan Vlasák- VAN

  Výroba základních chemických látek , Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n.

  Most, 43401
  • 4
  Hodnocení: 4(1x)
 • Siad Czech, s.r.o.

  výroba technických plynů, rozvod elektřiny, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,...

  Braňany, 43522
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz