Infopanel

Zobrazeno: 1197x

Citibank a.s., Citibank praha 6, Citibank praha, Citibank, a.s., Adresy citibank.

Citibank, a.s.

Citibank, a.s. Praha 6 - Vokovice

 • - Výkon činností uvedených v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, v § 1 odst. 1 písmena
 • - příjímání vkladů od veřejnosti a
 • - poskytování úvěrů a výkon činností uvedených v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankých, v platném znění, v § 1 odst. 3 písmena
 • - investování do cenných papírů na vlastní účet,
 • - finanční pronájem (finanční leasing),
 • - platební styka a zúčtování,
 • - vydávání a správa platebních prostředků,
 • - poskytování záruk,
 • - otevírání akreditivů,
 • - obstarávání inkasa,
 • - poskytování investičních služeb zahrnující: - hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 'zákon o cenných papírech'), přijímání a předávání pokynů týkajících se
 • - investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících
 • - se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až
 • - zákona o cenných papírech, - hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o
 • - cenných papírech, - hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z
 • - investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo
 • - jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschovu a správu jednoho nebo několika
 • - investičních insrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -
 • - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to
 • - ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenstká činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie
 • - a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkající se fúzí a koupí podniku, - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, poskytování služeb souvisejících s upisováním emisí podle § 8 odst. 2
 • - písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenskou činnosti týkající se
 • - investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8 a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových
 • - operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • - finanční makléřství,
 • - výkon funkce depozitáře,
 • - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků),
 • - poskytování bankovních informací,
 • - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
 • - činnosti, které přímo související s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Citibank a.s.'

Adresa

Citibank, a.s. Praha 6 - Vokovice

16000, Praha 6 - Vokovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz