Infopanel

Zobrazeno: 3341x

Dětské centrum Veská, Veská, Veska Sezemice, Dětské centrum sezemice, Dětské centrum Veska Sezemice.

Dětské centrum Veská

Dětské centrum Veská Sezemice - Veská 21

 • - Hlavní účel: Dětské centrum Veská je zvláštním dětským zařízením léčebně preventivní péče, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou ústavní péči o všestranný rozvoj děti ve věku zpravidla do 1 roku, jejichž
 • - vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím nebo o něž se rodiče nechtějí či ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou řádně starat. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění
 • - rozsahu poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče o všestranný rozvoj dětí.
 • - Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem, dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní,
 • - psychologické, speciálně ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostali do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o
 • - dítě a ve speciální ošetřovatelské technice, - poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany, - poskytování respitní péče postiženým dětem na žádost jejich rodičů, - poskytování péče krátkodobé nebo
 • - dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením lze podle potřeby poskytovat péči až do 3 let, maximálně však do 5
 • - let věku, - poskytování komplexní péče rodinného typu malé skupině dětí v rodinné buňce, - výkon ústavní a ochranné výchovy stanovené rozhodnutím soudu, - aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími
 • - subjekty při organizování náhradní rodinné péče, - podíl na zabezpečování konzultací o výkonu pěstounské péče, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým
 • - zaměřením, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro
 • - vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského centra Veská, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.

Adresa

Dětské centrum Veská Sezemice - Veská 21

53304, Sezemice - Veská 21
5

hodnoceno 1x

 • Krajská nemocnice Pardubice

  Hlavní účel a předmět činnosti organizace:, Hlavní účel:, Krajská nemocnice Pardubice je zdravotnickým zařízením, které zajišťuj...

  Pardubice IV - Pardubičky, 53003
  • 4.5
  Hodnocení: 4.5(2x)
 • Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.

  Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní, rehabilitační), Správa a využití přírodní...

  Lázně Bohdaneč, 53341
  • 0
 • Partus, s.r.o.

  Prodej zboží., Poskytování poradenské, preventivní, diagnostické, ošetřovatelské, léčebné a rehabilitační nestátní zdravotní péč...

  Pardubice I - Zelené Předměstí, 53002
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz