Infopanel

Zobrazeno: 3696x

Domov důchodců Heřmanův městec, Heřmanův městec domov důchodců, Dům důchodců heřmanův městec, Domov důchodců, Heřmanův městec.

Domov důchodců Heřmanův Městec

Domov důchodců Heřmanův Městec Heřmanův Městec

 • - Hlavní účel a předmět činnosti organizace: - Hlavní účel:
 • - Domov důchodců Heřmanův Městec je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
 • - důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
 • - V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.
 • - Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování celoroční ústavní sociální péče.
 • - Hlavní předmět činnosti:
 • - Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční sociální péče, především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a
 • - dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - zajištění ubytování, stravování a základní péče pro umístěné klienty, - zajištění zdravotní péče pro
 • - klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti, vedoucí k aktivizaci duševního stavu každého klienta, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich
 • - převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobních potřeb a některých služeb klientům, kteří nemají dostaečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v
 • - zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a adiministrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
 • - Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Heřmanův Městec, -
 • - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
 • - Doplňková činnost:
 • - V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
 • - hostinská činnost

Adresa

Domov důchodců Heřmanův Městec Heřmanův Městec

53803, Heřmanův Městec (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz