Infopanel

Zobrazeno: 2090x

Domov pro seniory Pohoda Netolice, Domov pro seniory Netolice, Pohoda netolice, Domov pro seniory Pohoda, Domov pro seniory.

Domov pro seniory Pohoda

Domov pro seniory Pohoda Netolice

  • - v domově pro seniory komplexní péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou plně invalidní, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči a ta jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny
  • - ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Komplexní péčí se rozumí: poskytování ubytování, stravy, praní, úklid.
  • - v domě s pečovatelskou službou péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a občany, kteří jsou plně nebo částečně invalidní. Podmínkou přitom je, že jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči
  • - a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Poskytuje se ubytování a základní péče. Pro občany v nouzi poskytuje v případě volné ubytovací kapacity přechodné ubytování.
  • - zabezpečuje provoz stacionárního zařízení
  • - pečovatelskou službu v domácnostech starých a zdravotně postižených občanů, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou
  • - pečovatelskou službu pro rodiny s dětmi, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky
  • - stravování zaměstnanců
  • - provoz pracovní činnosti obyvatel

Adresa

Domov pro seniory Pohoda Netolice

38411, Netolice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz