Infopanel

Zobrazeno: 1148x

Dúm dětí a mládeže děčín, Dům dětí a mládeže děčín iv podmokly teplická, Dům dětí a mládeže Děčín IV, Zájmová činnost pro dospělé Děčín, Dům dětí a mládeže teplická děčín.

Dům dětí a mládeže Děčín IV, přísp.org.

Dům dětí a mládeže Děčín IV, přísp.org. Děčín IV - Podmokly

  • - Předmětem činnosti je zabezpečení výchovně vzdělávací, případně rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodičů a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností,
  • - individuální prací, soutěžemi a přehlídkami s nabídkou spontánních aktivit a to během celého roku.
  • - Dům dětí a mládeže může poskytovat služby jednotlivcům, nebo organizacím v souladu se svým posláním.
  • - Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje v zájmových útvarech, kroužcích, souborech, klubech a kurzech. Příležitostná zájmová činnost se uskutečňuje formou organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního
  • - charakteru. Dům dětí a mládeže pořádá prázdninové tábory a odborná soustředění, věnuje se práci s talentovanou mládeží a nabízí odbornou pomoc.
  • - Dům dětí a mládeže může poskytovat podle podmínek a potřeb odbornou pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase především předškolním zařízením, školám a školským zařízením a občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží, a to zejména
  • - organizováním seminářů, školení, odborných instruktáží, konzultací, případně vydáváním metodických materiálů.
  • - Činnost Domu dětí a mládeže je v souladu se zákonem č. 564/1990
  • - Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže, ve znění pozdějších
  • - předpisů.

Adresa

Dům dětí a mládeže Děčín IV, přísp.org. Děčín IV - Podmokly

40502, Děčín IV - Podmokly (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz