Infopanel

Zobrazeno: 1206x

Erebos malé svatoňovice, Erebos, Erebos podpovrchová výstavba, Erebos Svatoňovice, Ražení štoly hornickým způsobem.

Erebos - podpovrchová výstavba, s.r.o.

Erebos - podpovrchová výstavba, s.r.o. Malé Svatoňovice

 • - provádění trhacích prací
 • - hornická činnost v níže uvedeném rozsahu: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů - zvláštní zásahy do zemské kůry - zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • - - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb - podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i
 • - jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
 • - - práce k zajištění stability podzemních prostorů /podzemní asanační práce/
 • - - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 hornin dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR číslo
 • - 1991 Sb..
 • - Prodej zboží.
 • - Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
 • - Výkon zeměměřických činností.
 • - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Adresa

Erebos - podpovrchová výstavba, s.r.o. Malé Svatoňovice

54234, Malé Svatoňovice (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Bytová výstavba » Trutnov - Bytová výstavba
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz