Infopanel

Zobrazeno: 1924x

Evropská základní škola brno, Základní škola brno vinohrady, Evropská základní škola brno vinohrady, Evropská základní škola, Základní škola Brno-Vinohrady.

Evropská základní škola Brno,

Evropská základní škola Brno, Brno-Vinohrady - Židenice

 • - Evropská základní škola Brno poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovuve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků,
 • - umožňuje též náboženskou výchovu. ZŠ připravuje žáky pro další studium a praxi.Její činnost je upravena zákonem 29/1984 Sb., o soustavě základních škol a vyšších odborných škol(školský zákon), ve znění změn a dodatků a prováděcími předpisy, zejména
 • - vyhláškou č.291/1991 Sb., o základní škole,ve znění pozdějších předpisů.
 • - Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 26.července 2000 podle § 58 písm.a)zákona č.29/1084 Sb.o soustavě základních a středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon)ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.29/1991 Sb.o základní škole jsou povoleny stanovené
 • - předměty pro řízení pokusné formy výuky cizinců v mezinárodních třídách základní školy.
 • - Výchova a vzdělání se podle § 3 zákona v mezinárodních třídách bude uskutečňovat s těmito odlištnostmi:
 • - V předmětech výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova se bude vyučovat v českém jazyce.
 • - Pro žáky, kteří nejsou občany České republiky, bude českému jazyku vyučováno jako cizímu jazyku.
 • - Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti v mezinárodních třídách probíhá podle § 7,§ 8 a § 9 vyhlášky tak,že povinné volitelné a nepovinné předměty jsou stanoveny v 'učebním plánu pro mezinárodní třídy' schváleném dne 2000 pod č.j. 22856/2000-22
 • - por 1.až 9. ročník základní školy.
 • - Do učebního plánu je zařazen předmět ' evropská studia' schválený dne 7.července 2000 pod č.j. 2285/2000-22. Nový předmět plní funkci mezipředmětových vztahů a integruje témata z biologie, dějepisu, zeměpisu, umění, rodinné výchovy, občanské výchovy a
 • - praktických činností.
 • - Součástí ZŠ je družina, školní knihovna a školní jídelna. Jejich činnost je upravena zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.Dále pak doplňkové činnosti.

Adresa

Evropská základní škola Brno, Brno-Vinohrady - Židenice

62800, Brno-Vinohrady - Židenice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz