Infopanel

Zobrazeno: 5279x

G centrum tábor, G-centrum tábor, Sociální služby Tábor, Domovinka tábor, G centrum.

G - centrum Tábor, sociální služby

G - centrum Tábor, sociální služby Tábor

 • - Provoz stacionárního zařízení - Domovinky.
 • - Provoz služby 'Přechodný pobyt'.
 • - Zajištění sociální péče zejména pro občany města Tábora.
 • - Sociální služby zajišťuje v domově důchodců, v domově pro matky s dětmi, v ubytovně pro muže a v domech s pečovatelskou službou.
 • - Posláním G-centra Tábor, domova důchodců je poskytovat komplexní péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů
 • - rodiny, ani pečovatelskou službou či jinými službami sociální péče. Tyto služby organizace poskytuje i těm starým občanům, kteří je nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Komplexní péčí se rozumí poskytování ubytování, nezbytných služeb (praní, úklid
 • - atd.), stravy, rehabilitačních úkonů.
 • - Posláním Domova pro matky s dětmi je poskytovat ubytování pro matky s dětmi, kteří jsou ve svízelné životní situaci
 • - Posláním Ubytovny pro muže je poskytovat krátkodobé ubytování mužům, kteří se přechodně ocitli v obtížné životní situaci
 • - Posláním Domů s pečovatelskou službou je poskytování péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodin
 • - Terénní sociální služby
 • - Přeprava zejména pečovaných osob
 • - Posláním střediska sociálních služeb je poskytování sociálně-právního, společenského a kulturního servisu zejména pro seniorskou generaci Města Tábora a pro organizace zdravotně postižených.
 • - Zabezpečení stravy a jejího rozvozu zejména starším občanům Města Tábora na základě vydaného Rozhodnutí o poskytování služeb.

Adresa

G - centrum Tábor, sociální služby Tábor

39003, Tábor (ukázat na mapě)
1

hodnoceno 1x


Vložil: J.Maliszak
Datum: 20.10.08 18:38
Rád bych touto cestou poděkoval za práci a služby všem zaměstnancům G centra v Táboře.Moje matka pí.Stanislava Hrubá prožila ve vašem zařízení 2 poslední roky svého života a dle soudu celé naší rodiny v pohodě,klidu a ve velmi pěkném prostředí. Ještě jednou moc děkuji za poskytovanou péči mé matce. Josef Maliszak
MAXportal.cz