Infopanel

Zobrazeno: 1121x

GEO-ING Jihlava, Geo ing jihlava, Geo-ing, Geo ing, Geo-ing jihlava s.r.o..


GEO - ing Jihlava, s.r.o.

GEO - ing Jihlava, s.r.o. Jihlava

 • - obkladačské práce
 • - zednictví
 • - zámečnictví
 • - kovoobrábění
 • - tesařství
 • - Prodej zboží
 • - provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie
 • - provádění trhacích prací
 • - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
 • - silniční motorová doprava nákladní
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - opravy motorových vozidel
 • - opravy karoserií
 • - topenářství
 • - projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie - ochrana podzemních vod a v oboru ložiskové geologie rudních a nerudních ložisek
 • - studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem
 • - oprávnění k hornické činnosti v rozsahu podle § 2 - zák. č.
 • - 1988 Sb. písm.
 • - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 • - zajišťování a likvidace starých důlních děl
 • - oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 zák. č. 61/1988 Sb. písm.
 • - inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
 • - podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
 • - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
 • - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm.
 • - až g)
 • - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • - geologické práce v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, sanační geologie, ložiskové geologie a zkoumání geologické stavby
 • - příprava a vypracování technických návrhů


Adresa

GEO - ing Jihlava, s.r.o. Jihlava

58601, Jihlava (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Ing. Jan Prokš - projekční ateliér

  Projektování pozemních staveb s podporou počítačové grafiky - prostorové modely, inženýrská činnost - stavební dozor, poradentví...

  Jihlava, 58601
  • 0
 • Petr Bouček

  Krom širokého spektra řemeslných prací ve výškách (klempířství, natěračství, čistící práce) se zabýváme odbornou arboristikou vč...

  Jihlava, 58601
  • 0
 • Profistone - kamínky

  Litá dlažba, kamínkový koberec, kamínky v pryskyřici, oblázkový koberec, pokládka podlah. Profistone kamínky je složen ze zaruče...

  Vyskytná nad Jihlavou, 58841
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek