Infopanel

Aktualizováno: 09.04.2008
Zobrazeno: 1039x

Geotec, Geotec GS, Fyzikální vlastnosti nevyhrazených nerostů, Geotec g s, Geotec s.g..

GeoTec-GS, a.s.

Geologické práce, Geotechnika, Reprografie - GeoTec-GS, a.s. - Praha 10 - Záběhlice

 • - zajišťování fyzikálních a mechanických vlastností horninového prostředí
 • - geologické práce
 • - Prodej zboží
 • - stavební dozor
 • - konzultační činnost v geotechnice, včetně inženýrské geologie a podzemních staveb
 • - zprostředkovatelská činnost ve výstavbě
 • - reprografické práce
 • - projektová činnost ve výstavbě
 • - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem jakož i k projektování a navrhování objektů, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb. § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek
 • - vyhrazených nerostů, § 3 písm. b) - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, § 3 písm. h) - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou
 • - nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g)
 • - přípravné práce pro stavby
 • - Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů: § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů § 2 písm. b) - otvírka,
 • - příprava a dobývání výhradních ložisek § 2 písm. c) - zřizování , zajištování a likvidace důlních děl a lomů § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a
 • - odkladišť při činnosti uvedených v písmenech a) až d) § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry § 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl § 3 písm. a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů
 • - prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu § 3 písm. b) - těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin
 • - prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s vyjímkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků § 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů( podzemní sanační práce ) § 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich
 • - udržování v bezpečném stavu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových hornin , s vyjímkou zakladání staveb § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné
 • - účely , než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 § 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu § 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní ,
 • - v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším, než 300m krychlových hornin

Adresa

GeoTec-GS, a.s. Praha 10 - Záběhlice

10600, Praha 10 - Záběhlice (ukázat na mapě)
E-mailNapsat email
Webové stránkywww.geotec-gs.cz
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz