Infopanel

Grafitové doly v č.krumlově, Grafitový důl český krumlov, Grafitový důl, Vse o vybusninach , český krumlov grafitová štola.


Grafitový DŮL a. s.

Grafitový DŮL a. s. Český Krumlov - Latrán

 • - Prodej zboží
 • - hornická činnost v rozsahu § 2 zákona č. 44/1988 Sb.
 • - činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm.
 • - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně opravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
 • - podzemní práce prováděné hornickým upůsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3
 • - práce k zajištění stability podzemních prostorů (pozemní-sanační práce)
 • - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
 • - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100.000 m3 horniny vše zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění zákona č. 542/1991 Sb.


Adresa

Grafitový DŮL a. s. Český Krumlov - Latrán

38101, Český Krumlov - Latrán (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Bohemia Deposits, a.s.

  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, obs...

  Besednice, 38281
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek