Infopanel

Zobrazeno: 1973x

Horácké divadlo jihlava, Divadlo jihlava, Eva hubena jihlava, Horácké divadlo Jihlava, přísp.org., Horácké divadlo.

Horácké divadlo Jihlava, přísp.org.

Horácké divadlo Jihlava, přísp.org. Jihlava

 • - Organizace vytváří na základě dramaturgického plánu činoherní a hudebně dramatické divadelní inscenace, které prezentuje formou veřejných představení.
 • - Zabezpečuje užití autorských děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zejména jejich sdělování veřejnosti živým provozováním díla.
 • - Divadelní představení pořádá v místě svého působení nebo je nabízí na scéně jiných divadel v České republice i v zahraničí.
 • - Na své scéně pořádá představení jiných divadel z České republiky nebo ze zahraničí.
 • - Poskytuje metodickou pomoc a podporu sdružením občanů působícím v oboru činnosti divadla.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.
 • - Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o divadle a jeho činnostech.
 • - Organizuje a pořádá kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl veřejnosti.
 • - Zajišťuje výrobu a prodej divadelních kostýmů, dekorací a rekvizit souvisejících s předmětem činnosti.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu divadelních představení a dalších kulturních akcí.
 • - Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů.
 • - Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a nosiče audio a videonahrávek propagující předmět činnosti. Poskytuje reklamní služby související s předmětem činnosti. Poskytuje informační služby z oboru své činnosti.
 • - Zajišťuje svozovou dopravu návštěvníků divadla.
 • - Pro členy uměleckého souboru a hostující umělce zajišťuje ubytování.

Adresa

Horácké divadlo Jihlava, přísp.org. Jihlava

58601, Jihlava (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Hampe, s.r.o.

  #PP=0 , Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách , Ostatní zábavní činnosti j. n.

  Plandry, 58841
  • 0
 • Jiří Hukauf

  Ostatní zábavní činnosti j. n.

  Hybrálec, 58601
  • 0
 • Martin Leitgeb

  Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin , Ostatní zábavní činnosti j. n.

  Třešť, 58901
  • 0

Vložil: Eva Hubená
Datum: 29.09.08 07:48
Pane řediteli Horáckého divadla v Jihlavě.Jsem předplatitelkou Vašeho divadla,byla jsem pověřená se Vás osobně zeptat,komu jste prospěli tím,že jste zastavil na malé sceně,něco krásného jako byl ,,VRABČÁK,,V Jihlavských listech jste psal o anketě,že byla zfalšovaná.Věřtemi pane řediteli,že to diváky vůbec nezajímá,myslíme si všichni,že je to zbytečný stres pro všechny herce.Připadá nám to spíše podjatost k některým hercům z Vaši strany a nejhorší je,že Vám utíkaji pryč ty herci co něco umí.Ptám se za všechny diváky,,Kam se řítí Horácké divadlo??? Už manželé Červinkovi,když odešli,a to byli opravdu herci na které chodně lidi chodili.Sedím mezi diváky a slyším názory lidí.To samé se děje tedˇ.Odchází s každým hercem kus dobrého divadla.V loni to byl každý kus kromě dvou,úplný propadák,lidé docházeli zhnusení v puli hry,na některé jsme ani nešli.Protože kdo je první na hře,tak se ho ptáme,jaký to je ta hra.Nemůžu Vám popsat názory,bylo by to hodně sprosté a hlavně vůdči paní dramaturkyně paní Procházkové. Letos se zdá,že se to zlepčilo,ale??? Visí tu otazníky.Bojím se,že když odejde dobrý herec,tak to postihne i vaše divadlo.Lidé se baví hodně o zrušení předplatného a že je to pravda,tak to mi můžete věřit, Máte štěstí,že tam máte jednoho herce,který umí dobře zpívat,kterého diváci s nádšením poslouchají,jsme velice zvědavé zda bude obsazen do her se zpěvy.Jsou tam také herci,kterým není vůbec rozumět ňkaji a mluví po tichu,že to vzadu vůbec neslyšíme a máte tam také herci,které opravdu krom řvaní nic neumí.Nechci nikoho kritizovat,ale sám posudte,jako divák.Když to poznaji diváci,tak proč to nepozná ředitel.To je otázka.Druhá se týká kdy budete hrát ,,Vrabčáka,, na malé scéně,nebo i na velké to je jedno,hlavně když ho zařadite. Uvědomte si,že větší část předplatitelů,jsou starší občané a pro ně hry,nic neříkajíci jsou nezábavné.Tak proč nehrajete to co se vám podařilo.Zvašte moc dobře co je pro diváky dobré a co je zase dobré pro ředitele.Myslím si,že bez diváku ,nebyl by ani ředitel. Za deset předplatilek se s pozdravem loučí Eva Hubená,Březinova 66 Jihlava mobil:776744040 Děkuji Hezký den
MAXportal.cz