Infopanel

Zobrazeno: 1040x

Hospodářská komora Praha 1, Hospodářská komora hl.m. Prahy, Hospodářská komora HMPrahy, Hospodářská komora Praha.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 1

  • - Vede evidenci členů HK hl. m. Prahy
  • - Poskytuje poradenské, konzultační a informační služby svým členům v otázkáchg rozvoje podnikání a zahraničního obchodu.
  • - Organizuje vzdělávání, rekvalifikaci a informativní servis při řešení zaměstnanosti.
  • - Na základě souhlasu zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů.
  • - Navazuje a rozvíjí styky s komorami v Praze, ČR i v zahraničí a uzavírá s nimi dohody o spolupráci.
  • - Zřizuje vzdělávací zařízení a instituce na podporu zvyšování kvalifikace podnikatelů.
  • - Zřizuje stálé smírčí komise k předcházení a řešení sporů mezi svými členy.
  • - Hospodaří podle § 18 zákona č. 301/92 Sb. podle ročního rozpočtu. Příjmy tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy. HK h. m. Prahy samostatně spravuje svůj majetek.


Adresa

Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 1

11000, Praha 1 (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz