Infopanel

Zobrazeno: 858x

Hrad kámen, Hrad kámen, přísp. org, CGFnZT0xJnBhZ2VTaXplPTI0JnNlYXJjaE1vZGU9REVGQVVMVF9TRUFSQ0gmb3JpZ2luSWQ9MTgwODA1NCZvcmlnaW5QYWdlPTEmZmlsdGVyR3JvdXBGb3JtLmluY2x1ZGVSZWZyZXNoZWQ9dHJ1ZSZmaWx0ZXJHcm91cEZvcm0uc3ViU2VjdG9ycz1BQ0NPVU5USU5HX0ZJTkFOQ0VfX0ZJTkFOQ0lBTF9NR01UX0FDQ09VTlRJTkc=, Historie hradu kámen, Hrad Kámen - historický vývoj.


Hrad Kámen, přísp.org.

Hrad Kámen, přísp.org. Kámen

 • - Organizace zajišťuje především zabezpečení provozu a bezpečnosti památkového areálu, kulturně-společenské využití objektu a mobiliárních předmětů, průvodcovskou službu, restaurování mobiliáře a dalšího zařízení památkového objektu.
 • - Organizace vytváří sbírku hmotných dokladů vývoje společnosti se zaměřením na historii hradu a jeho nejbližší území. Vyvíjí činnost ve specializacích: historie a historie umění. Sbírku vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné
 • - činnosti.
 • - Sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
 • - Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu
 • - zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • - Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy.
 • - Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o organizaci a její činnosti.
 • - Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů.
 • - Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost.
 • - Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
 • - V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
 • - Vykonává činnosti vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu stálých expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování,
 • - filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny
 • - sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videonahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.


Adresa

Hrad Kámen, přísp.org. Kámen

39413, Kámen

0

hodnoceno 0x

 • Městské muzeum A. Sovy Pacov

  Získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lids...

  Pacov, 39501
  • 0
 • Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp.org.

  Organizace vytváří sbírku hmotných dokladů vývoje společnosti se zaměřením na území kraje Vysočina, zejména pelhřimovského regio...

  Pelřimov, 39301
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek