Infopanel

Zobrazeno: 2564x

HVB Bank Czech Republic a.s., Hvb czech republic, a. s., Hvb bank czech republic, Hvb bank, HVB CZECH REPUBLIC.


HVB Bank Czech Republic, a.s.

HVB Bank Czech Republic, a.s. Praha 1 - Nové Město

 • - Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j.
 • - příjem vkladů od veřejnosti;
 • - poskytování úvěrů;
 • - investování do cenných papírů na vlastní účet;
 • - platební styk a zúčtování;
 • - vydávání a správa platebních prostředků;
 • - poskytování záruk;
 • - otvírání akreditivů;
 • - obstarávání inkasa;
 • - poskytování investičních služeb
 • - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon o cenných papírech'), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve
 • - vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
 • - hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech,
 • - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
 • - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a
 • - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech,
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech,
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to
 • - ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech,
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku,
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm.
 • - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • - vydávání hypotečních zástavních listů;
 • - finanční makléřství;
 • - výkon funkce depozitáře;
 • - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
 • - poskytování bankovních informací;
 • - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem;
 • - pronájem bezpečnostních schránek;
 • - činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše.


Adresa

HVB Bank Czech Republic, a.s. Praha 1 - Nové Město

11000, Praha 1 - Nové Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek