Infopanel

Zobrazeno: 1808x

Podnikání v itálii, Česko-italská obchodní komora, česko italská obchodní komora, Italsko česká obchodní komora, Italská obchodní komora.


Italsko- česká smíšená obchodní a

Italsko- česká smíšená obchodní a Praha 2 - Vinohrady

 • - Komora si klade za cíl vyvýjet především činnost směřující k podpoře obchodních vztahů mezi Itálií a Českou republikou a poskytovat obchodním subjektům podporu, jakož i podporovat rozvoj hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikateli těchto dvou zemí.
 • - Komora přispívá k rozvoji úzké spolupráce s italským systémem státních orgánů, se sítí obchodních komor, se sdružením podniků, s vývozními konsorcii, jakož i se všemi dalšími veřejnými či soukromými subjekty, které projeví zájem, mimo jiné i
 • - prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ.
 • - Komora podporuje šíření ekonomických informací užitečných pro rozvoj spolupráce mezi podniky a rozvoj podnikatelských příležitostí.
 • - Komora si klade za cíl :
 • - rozvíjet kontakty s hospodářskými a finančními orgány,společenskými organizacemi, sdruženími, hospodářskými a finančními činiteli a kruhy těchto dvou zemí za účelem podpory vztahů na poli hospodářském a obchodním,
 • - rozvíjet komunikaci, výměnu informací a znalostí prostřednictvím časopisů, věstníků, hospodářských zpravodajů, zpráv, katalogů, seznamů, specializovaných databází, konferencí a seminářů, reklamy ve sdělovacích prostředcích, webových stránek na internetů,
 • - atd.,
 • - italským obchodním subjektům, které se usadí v České republice za účelem podnikání, napomáhat k zajištění pozitivní výchozí podmínky a podporu, a českým hospodářským subjektům podporu v případě jejich podnikání v Itálii.
 • - vyvíjet asistenční a poradenskou činnost pro podniky, směřující k podpoře rozvoje hospodářských a obchodních aktivit,
 • - napomáhat v základní orientaci a následně konkretizovat mezinárodní příležitosti ke spolupráci mezi podniky, jakož i k investicím italských podniků v České republice a českých podniků v Itálii,
 • - pořádat vzdělávací setkání a studijní pobyty za účelem šíření hospodářské kultury, zahrnující i organizování kurzů italského či českého jazyka,
 • - poskytovat nezbytnou podporu obchodním misím
 • - systematicky shromažďovat a šířit v Itálii a v České republice zákony, nařízení, zvyklosti a obyčeje z oblasti ekonomické, finanční, celní a daňové
 • - rychle a přesně poskytovat informace o spolehlivosti a solventnosti obchodních společností, o zákonech a nařízeních jmenovaných v bodě h), o vývoji na obou trzích obecně nebo o jejich vybraných sektorech a tudíž i o možnosti alokace zboží na trhu,
 • - přispívat k řešení obchodních sporů, ke kterým došlo mezi fyzickými nebo právnickými italskými či českými osobami, přátelským způsobem či prostřednictvím rozhodčího
 • - provádět jakoukoli další činnost přispívající k dosažení vlastních cílů, v souladu s právními předpisy ČR,


Adresa

Italsko- česká smíšená obchodní a Praha 2 - Vinohrady

12000, Praha 2 - Vinohrady (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek