Infopanel

Klm přepravní podmínky, KLM Royal Dutch Airlines, Prepravni podminky klm, Klm airlines, Klm royal dutch.


KLM Royal Dutch Airlines, org.složka

KLM Royal Dutch Airlines, org.složka Praha 1 - Staré Město

 • - Zajišťování provozu letadel subjektu vlastním i cizím personálem a vlastními i cizími prostředky.
 • - Zajišťování rezervace míst a přepravní kapacity na leteckých spojích subjektem a na přípojových spojích k nim.
 • - Používání svého vlastního počítačového rezervačního a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (Code of Conduct for Regulation
 • - and Operation of Computer Reservation Systems), zásad stanovených předpisy Evropských společenství, Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených čs. předpisy.
 • - Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb ve své kanceláři zřízené v ČSFR.
 • - Příjem za prodej přepravních dokladů před dalším použitím v ČSFR případně převodem do zahraničí musí být uložen na příslušný účet organizační složky u peněžního ústavu se sídlem v ČSFR. Čs. orgány státní správy jsou oprávněny dodržování této zásady
 • - kontrolovat.
 • - Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě za Kčs, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím zprostředkovatelů s tím, že tržby budou od zprostředkovatelů
 • - převáděny na korunový účet organizační složky vedený u peněžního ústavu na území ČSFR.
 • - Korunový účet č. 0429-61430 je otevřen u ČSOB 115 20 Praha 1, Na příkopě 14.
 • - Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného čs. živnostenského oprávnění. Může být požadováno, aby subjekt oznámil čs. orgánům státní správy seznam zprostředkovatelů a adresy jejich provozoven, kterým svěřil k prodeji své přepravní
 • - dokumenty.
 • - O prodejích přepravních dokumentů bude vedena evidence, z níž bude zřejmý druh dokumentu, respektive služby, hodnota, způsob úhrady, komu byla služba poskytnuta. Evidenci je možno nahradit kopií prodejního deníku. Kromě toho organizační složka na požádání
 • - doloží počet přepravených cestujících a hmotnost přepraveného zboží a pošty na svých linkách do/z ČSFR.
 • - Převod přebytků korunových tržeb nad korunovými výdaji do svého ústředí do doby, než vstoupí v platnost Dohoda o podpoře a ochraně investic, podepsaná 29.4.1991 anebo nová Dohoda o leteckých službách, sjednaná v březnu 1992, na základě povolení
 • - SBČs, které subjekt předloží zvlášť.
 • - Výkon uvedených oprávnění může být zrušen, pozastaven nebo k jejich využívání mohou být uloženy podmínky v případě, že dojde k změně recipročního oprávnění ČSA v Nizozemí, nebo subjekt poruší čs. zákony a předpisy nebo podmínky tohoto oprávnění, nebo
 • - nebudou plněna ustanovení zákona 513/91.


Adresa

KLM Royal Dutch Airlines, org.složka Praha 1 - Staré Město

11000, Praha 1 - Staré Město (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Novum, s.r.o.

  Prodej zboží, realitní kancelář, poradenství v koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje, poskytování software, výroba, opravy ...

  Praha 1 - Josefov, 11000
  • 0
 • Technoexport, a.s. pro zahraniční obchod

  Prodej zboží - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného, p...

  Praha 1 - Nové Město, 11000
  • 0
 • Tesla Computers, a.s.

  Prodej zboží, vyjma činností uvedených v příloze č. 1,2 a 3 živnostenského zákona

  Praha 1 - Nové Město, 11000
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek