Infopanel

Knihovna Mladá Boleslav, Praha liner express, Knihovna města mladá boleslav, PRAHA LINER EXPRESS spol. s r.o., Knihovna města mlad boleslav.


Knihovna města Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav Mladá Boleslav II

 • - získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se zřetelem na potřeby uživatellů knihovny
 • - zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond - zábav
 • - a jiných sdělovacích autorských děl veřejnosti ( ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.)
 • - poskytnout ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické
 • - zajišťuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů( zejména informací ze státní správy a samosprávy )
 • - umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet
 • - organizovat kulturní a společenské akce propagující knihovní fomd a činnost knihovny, provádět publikační činnost sloužící potřebám knihovny
 • - poskytovat reprografické služby ( za podmínbek stanovených knihovním řádem )
 • - zajišťovat na základě platného legislativního rámce regionální funkce v kooperačním systému knihoven - za předpokladu, že na jejich zajištění bude poskytnuta státní dotace
 • - pořizovat, vytěžovat a zužitkovat databáze
 • - zprostředkovat a prodávat regionální a propagační materiály
 • - provozovat občerstvení v čítárně denního tisku
 • - na základě smluvních vztahů s ČSAD SVT Praha s.r.o. zajišťovat prodej místenek a jízdenek autobusové dopravy ČR a do zahraniční
 • - poskytovat vymezené propstory a reklamní plochy k pronájmu


Adresa

Knihovna města Mladá Boleslav Mladá Boleslav II

29301, Mladá Boleslav II (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek