Infopanel

Zobrazeno: 1836x

Kojenecký ústav svitavy, Detsky domov svitavy, Kojenecký ústav a dětský domov svitavy, Kojenecky ustav Litomysl, Kojenecký ústav.


Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy

Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy Svitavy - Lány

 • - Poskytování komplexní a nedělitelné ústavní péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem dětem zanedbávaným a týraným, a to formou zdravotní, psychologické, speciálně
 • - ošetřovatelské, rehabilitační, výchovné a sociální péče, v němž je jako jeho nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
 • - poskytování komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice,
 • - poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany,
 • - výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu,
 • - poskytování respitní péče hendikepovaným dětem na žádost jejich rodičů,
 • - poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé, formou trvalého, týdenního či denního pobytu podle konkrétní potřeby se snahou o zachování funkční vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním postižením lze podle potřeby poskytovat péči maximálně do 7
 • - let věku,
 • - aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, občanskými sdruženími a dalšími subjekty při organizování náhradní rodinné péče,
 • - podíl na zabezpečování konzultací o pěstounské péči a adopci, které organizuje Krajský úřad Pardubického kraje,
 • - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením,
 • - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v
 • - rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Kojeneckého ústavu a dětského domova Svitavy,
 • - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.


Adresa

Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy Svitavy - Lány

56802, Svitavy - Lány (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Domov - penzion pro důchodce města

  Rezidenční služby, Stravovací služby, Pečovatelská služba, Stravování cizích strávníků, Pronájem nebytových prostor...

  Svitavy - Lány, 56802
  • 0
 • Charita Svitavy

  Ostatní sociální péče

  Svitavy - Předměstí, 56802
  • 0
 • Ústav sociální péče Svitavy

  Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:, Příspěvková organizace Ústav sociální péče Svitavy je ústavem ...

  Svitavy - Předměstí, 56802
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek