Infopanel

Zobrazeno: 2034x

Lesy české republiky s.p., Lesy české republiky, Státní lesy Hradec Králové, Lesy české republiky hradec králové, Lesy hradec králové.

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. Nový Hradec Králové

 • - prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii , zajišťuje provádění činností zabezpečující optimální plnění všech funkcí lesů
 • - lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl
 • - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech
 • - koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů
 • - práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin
 • - provádění trhacích a ohňostrojných prací
 • - kovářství
 • - silniční motorová doprava
 • - zemní práce strojem
 • - hostinská činnost
 • - Prodej zboží
 • - zámečnictví
 • - kovoobrábění
 • - truhlářství
 • - pálení dřevěného uhlí
 • - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním
 • - výroba pilařská a dřevařská
 • - provozování železniční dráhy - vlečky
 • - nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
 • - výkon ochranné služby v lesích
 • - výuka a provádění zkoušek z myslivosti
 • - výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření
 • - výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování podnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • - výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u
 • - ostatního majetku
 • - činnost odborného lesního hospodáře
 • - ubytovací služby
 • - vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • - provozování střelnic
 • - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • - výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření
 • - nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření
 • - uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání
 • - uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání
 • - uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věci a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření
 • - uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání
 • - uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření
 • - uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou
 • - nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých ůkolů a podnikání
 • - operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků
 • - výroba zemědělských strojů
 • - opravy pracovních strojů
 • - opravy silničních vozidel
 • - výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
 • - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • - vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné
 • - dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
 • - řeznictví a uzenářství
 • - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • - Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
 • - Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona
 • - Zemědělská výroba:
 • - Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit
 • - Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
 • - Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
 • - Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit
 • - Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit
 • - Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely
 • - Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva

Adresa

Lesy České republiky, s.p. Nový Hradec Králové

50008, Nový Hradec Králové (ukázat na mapě)

Zařazení v kategoriích

Lesnictví » Hradec Králové - Lesnictví
0

hodnoceno 0x

 • David Shrbený

  Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.

  Nový Hradec Králové, 50008
  • 0
 • Radim Růžička- Autodoprava

  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách , Silniční nákladní doprava

  Nechanice, 50315
  • 0
 • Stromolezectví Mauer

  Nabízíme rizikové kácení stromů a péči o vzrostlé stromy. Provádíme zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů, řezy keřů a...

  Brandýs nad Orlicí, 56112
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz