Infopanel

Zobrazeno: 1289x

Mateřská škola aš, Mš moravská aš, Mš aš, Mateřská škola aš moravská, Materska skola moravska aš.

Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres

Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Aš

  • - zabezpečuje předškolní výchovu, uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti a odbornou speciální péči dětem s vadami zraku a řeči, v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou, zvýšenou pozornost věnuje spolupráci s
  • - rodiči, očním lékařem, oční zdrav. sestrou, klinickou logopedkou, PPP v Chebu, s organizacemi, které se zabývají kulturou a školskými zařízeními
  • - součástí příspěvkové organizace je mateřská škola a školní jídelna
  • - jako příspěvková organizace hospodaří s finan. prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, z rozpočtu svého zřizovatele, s fin. prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů, s příspěvky a dary fyzic. a právnic.
  • - osob včetně s prostředky získanými ze zahraničí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy, organizace a její zaměstnanci je povinna řídit se vnitřními předpisy zřizovatele, vydanými jeho
  • - příslušnými orgány v rámci jejich působnosti

Adresa

Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Aš

35201,  (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz