Infopanel

Zobrazeno: 1039x

Mateřská škola babice u rosic, Mateřská školka babice u rosic, školka babice u rosic, Babice u rosic, Babice u rosic mateřská škola.

Mateřská škola Babice u Rosic, okres

Mateřská škola Babice u Rosic, okres Babice u Rosic

  • - Mateřská škola Babice u Rosic ( dále jen 'příspěvková organizace')zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoje jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od
  • - tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do
  • - deseti let věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci.Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými
  • - ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních,v platném znění, a prováděcími předpisy, (zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách).
  • - součástí příspěvkové organizace je: - školní jídelna Činnost součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 76/1978 Sb., o školských zařízeních,v platném znění ( zejména § 39), a prováděcími předpisy( zejména vyhláška č.48/1993 Sb., o školním
  • - stravování,v platném znění).


Adresa

Mateřská škola Babice u Rosic, okres Babice u Rosic

66484, Babice u Rosic (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz