Infopanel

MŠ Bavorov, Mateřská škola Bavorov, Bavorov, škola Bavorov, Bavorov mš.


Mateřská škola Bavorov, okres Strakonice

Mateřská škola Bavorov, okres Strakonice Bavorov

  • - Mateřská škola Bavorov (dále jen 'příspěvková organizace') zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do
  • - šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let
  • - věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které příspěvkovou organizaci nenavštěvují. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními
  • - zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách).


Adresa

Mateřská škola Bavorov, okres Strakonice Bavorov

38773, Bavorov (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek