Infopanel

Sj jundrov.

Mateřská škola Brno, Dubová 2, přísp.

Mateřská škola Brno, Dubová 2, přísp. Brno - Jundrov

  • - Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak
  • - ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
  • - Zajišťuje stravování dětí a žáků
  • - Škola je oprávněna v souladu s ust. § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
  • - Součástí školy je školní jídelna.
  • - Činnost součásti školy je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy.
  • - Ostatní doplňkovou činnost provozuje pouze se souhlasem zřizovatele.


Adresa

Mateřská škola Brno, Dubová 2, přísp. Brno - Jundrov

63700, Brno - Jundrov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz