Infopanel

Jugoslavská 70.

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70,

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, Brno-sever - Černá Pole

  • - Předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 45 odst.2 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění zák.č.31/1984 Sb. a zákona č.390/1991 Sb. o předškolních zařízeních a školských zařízení. Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem
  • - předškolního věku a navazuje na výchovu v rodině. Mateřská škola zabezpečuje výuku v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolních zařízení.
  • - Při své činnosti se mateřská škola řídí platnými předpisy a metodickými pokyny MŠMT ČR a příslušných orgánů, zejména pak vyhl. č.35/1992 Sb., o mateřských školách.
  • - Předmět činnosti školní jídelny je vymezen v § 39 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění zák.č.31/1984 Sb. a zákona č.390/1991 Sb. o předškolních zařízeních a školských zařízeních.. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a pracovníků
  • - předškolního zařízení.
  • - Při své činnosti se školní jídelna řídí platnými předpisy, zejména pak vyhl.č.48/1993 Sb. o školním stravování a metodickými pokyny MŠMT ČR a příslušných orgánů.
  • - Okruhy doplňkové činnosti - spolupráce s jinými subjekty zajišťujícími sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity v MČ Brno-sever - zabezpečování užívání nemovitého majetku a jeho částí, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu
  • - činnosti v souladu s čl.VII bod 10. zřizovací listiny - bezúplatné pořádání vzdělávacích a zájmových kurzů

Adresa

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, Brno-sever - Černá Pole

61300, Brno-sever - Černá Pole (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz