Infopanel

Zobrazeno: 3891x

Mateřské školy Brno, Mateřská škola brno, Mateřské školy, MŠ brno, Mateřská škola.


Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, přísp.

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, přísp. Brno-sever - Lesná

 • - Předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 45 odst. 2 zákona č.76/1978 Sb.o školských zařízeních ve znění zák.č.31/1984 Sb., a zákona č.390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízení.
 • - Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku a navazuje na výchovu v rodině. Mateřská škola zabezpečuje výuku v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti předškolních zařízení.
 • - Při své činnosti se mateřská škola řídí platnými předpisy a metodickými pokyny MŠMT ČR a příslušných orgánů, zejména pak vyhl.č.35/1992 Sb., o mateřských školách.
 • - Předmět činnosti školní jídelny je vymezen v § 39 zákona 76/1978 Sb.o školských zařízeních ve znění zák.č.31/1984 Sb. a zákona č.390/1991 Sb. o předškolních zařízeních a školských zařízeních.
 • - Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení, může také podle § 5 odst.1 vyhl.č.34/1992
 • - Sb.dodávat obědy, vyprodukované v hlavní činnosti školní jídelny, jiným strávníkům( cizím osobám) do objemu nepřevyšující výrobní kapacitu školní jídelny při dodržení platných předpisů o školním stravování, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • - Při své činnosti se školní jídelna řídí platnými předpisy, zejména pak vyhl. č.48/1993 Sb.o školním stravování a metodickými pokyny MŠMT ČR a příslušných orgánů.
 • - Okruhy doplňkové činnosti:
 • - spolupráce s jinými subjekty zajišťujícími sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity v MČ Brno-sever
 • - zabezpečování užívání nemovitého majetku a jeho částí, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti v souladu s čl.VII bod 10. zřizovací listiny
 • - bezúplatné pořádání vzdělávacích a zájmových kurzů


Adresa

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, přísp. Brno-sever - Lesná

63800, Brno-sever - Lesná (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1x

 • Evropská základní škola Brno,

  Evropská základní škola Brno poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovuve smyslu vědeckého poznání a v souladu s...

  Brno-Vinohrady - Židenice, 62800
  • 0
 • Mateřská škola Brno,Francouzská 50,

  Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o před...

  Brno-střed - Zábrdovice, 60200
  • 0
 • Mateřská škola Brno,Kamenná 21, přísp.

  Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o před...

  Brno-střed - Štýřice, 63900
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek