Infopanel

Zobrazeno: 1655x

MŠ Čejetice, Mateřská škola čejetice , čejetice, Mš strakonice, čejetice u strakonic.


Mateřská škola Čejetice okres Strakonice

Mateřská škola Čejetice okres Strakonice Čejetice

  • - Mateřská škola Čejetice ( dále jen 'příspěvková organizace' ) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří
  • - do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti
  • - let věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které příspěvkovou organizaci nenavštěvují. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými
  • - ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách).
  • - Součástí příspěvkové organizace je : mateřská škola školní jídelna Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména §20 a 39), a prováděcími předpisy (zejména vyhláška
  • - MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).


Adresa

Mateřská škola Čejetice okres Strakonice Čejetice

38601, Čejetice (ukázat na mapě)

3

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek