Infopanel

Mateřská škola cetkovice, Cetkovice, Mš cetkovice, Mateřskáškola Cetkovice, Skola cetkovice.


Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko,

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, Cetkovice

  • - Mateřská škola Cetkovice ( dále jen' příspěvková organizace') zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti,navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří
  • - do šesti let.Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Příspěvková organizace může přijmout k mimořádnému nebo krátkodobému pobytu za úplatu děti do deseti let
  • - věku. Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které příspěvkovou organizaci nenavštěvují .Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními
  • - zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách.
  • - Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění( zejména §§ 20 a 39), a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.48/1993
  • - Sb., o školním stravování, v platném znění).


Adresa

Mateřská škola Cetkovice, okres Blansko, Cetkovice

67938, Cetkovice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek