Infopanel

Zobrazeno: 1404x

Mateřská škola chotěboř, Jesle Choteboř, Mš chotěboř, Městské jesle Chotěboř, MŠ BREZOVA CHOTEBOR.


Mateřská škola Chotěboř, Březová 272,

Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, Chotěboř

  • - investiční činnost na spravovaném a vypůjčeném majetku
  • - poskytování stravovacích služeb pro děti v Městských jeslích Chotěboř a pro zaměstnance města Chotěboř zařazené do organizační složky Městské jesle Chotěboř za úplatu v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
  • - a jiném vzdělávání a dalšími právními předpisy, zejm. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti poskytování stravovacích služeb včetně výše úplaty budou upraveny smluvně.
  • - poskytování závodního stravování zaměstnancům příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
  • - v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
  • - poskytování školního stravování dětem v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • - poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • - zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku, včetně péče ve speciálních třídách
  • - zajišťuje provoz školní jídelny


Adresa

Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, Chotěboř

58301, Chotěboř (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek