Infopanel

Mateřská škola čtyrlístek strakonice, Mš čtyřlístek strakonice, Ctyrlistek strakonice, Mateřská škola Strakonice lidická, Mš čtyřlístek strakonice strakonice ii holečkova.


Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice Strakonice II

  • - Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími
  • - předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) v platném znění a prováděcími předpisy ke
  • - školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Reklamní plochy a nebytové prostory, které by v areálu školy byly dočasně navyužívány,
  • - může statutární orgán organizace poskytovat do užívání 3. osobě.


Adresa

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice Strakonice II

38601, Strakonice II (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek