Infopanel

Mateřská škola Družstevní Čtvrt Hodonín, Materska skola Hodonín, Mateřská škola družstevní Hodonín, MŠ Družstevní Hodonín, MŠ Hodonín.


Mateřská škola Hodonín, Družstevní

Mateřská škola Hodonín, Družstevní Hodonín

  • - Činnost příspěvkové organizace je vymezena ustanoveními § 16, § 17, § § 34, § 35 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č.
  • - 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a dále vhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. V rámci činnosti směřující ke splnění hlavního účelu zřízení příspěvkové organizace: * zabezpečuje předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu v
  • - souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, * podle ustanovení § 16 školského zákona zabezpečuje předškolní vzdělávání dětí se speciálními potřebami ve speciálních třídách nebo v běžných třídách, * v souladu s ustanovením § 17 školského
  • - zákona a prováděcími předpisy vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, * zabezpečuje školní stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, * v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v
  • - příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Součástmi příspěvkové organizace jsou: Mateřská škola, Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, s odloučeným pracovištěm na adrese
  • - Hodonín, Žižkova 19, Školní jídelna, Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, Školní jídelna - výdejna, Hodonín, Žižkova 19.


Adresa

Mateřská škola Hodonín, Družstevní Hodonín

69503, Hodonín (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek