Infopanel

Zobrazeno: 1104x

Mš JABLUNKOV, Mateřská škola Jablunkov , škola jablunkov, Mateřská škola Školní Jablunkov, Mš jablunkov bezručova.

Mateřská škola Jablunkov, Školní 800,

Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, Jablunkov

 • - Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečovat předškolní vzdělávání dětí v souladu se základními zásadami a cíli a vzdělávání obsaženými v ustanoveních § 2 školského zákona a v souladu s cíli předškolního vzdělávání obsaženými v
 • - ustanoveních § 33 školského zákona.
 • - Předmětem činnosti příspěvkové organizace odpovídajícím jejímu výše uvedenému účelu je:
 • - zabezpečovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání dětí - tj. podporovat rozvoj osobnosti dětí předškolního věku, podílet se na jejich zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních
 • - hodnot a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání dětí, napomáhat při vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními
 • - vzdělávacími potřebami;
 • - provozování školního klubu (zájmového kroužku), který slouží především k naplnění volného času dětí zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, další péči o nadané děti, organizaci soutěží a přehlídek dětí, další výchově a vzdělávání dětí (§ 111
 • - školského zákona);
 • - provozování školní jídelny k zabezpečení stravování žáků škol v rozsahu stanoveném právními předpisy (vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a k zabezpečení závodního stravování vlastním zaměstnancům škol a školských zařízení podle právních
 • - předpisů (v souladu s ustanovením § 33b zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky) na pracovištích:-
 • - Školní jídelna Jablunkov, Školní 800; Školní jídelna Jablunkov, Bezručova 130.

Adresa

Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, Jablunkov

73991, Jablunkov (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Bocanovice 19, okres

  účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších př...

  Jablunkov Bocanovice, 73991
  • 0
 • Základní škola a mateřská škola

  poskytování základního vzdělání dle zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol...

  Bystřice, 73995
  • 0
 • Základní škola Dolní Tošanovice a

  Základní škola poskytuje základní vzdělání a účel její činnosti vymezuje § 5 zák. č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, stř...

  Hnojník Dolní Tošanovice, 73953
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz