Infopanel

Mateřská škola jinačovice, Jinačovice mateřská škola , Mateřská škola, jinačovice, okres brno -, Zs jinacovice.

Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno -

Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno - Jinačovice

 • - Mateřská škola Jinačovice(dále jen příspěvková organizace) zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannnou péči dětem zpravidla ve věku od tří do
 • - šesti let.
 • - Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.
 • - Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.
 • - Příspěvková organizace může zřizovat zájmové kroužky, činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují příspěvkovou organizaci.
 • - Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb. ,o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy( zejména vyhl.MŠMT 35/1992 Sb., o mateřských školách).
 • - Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.
 • - Činnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1998 Sb., o školských zařízeních,v platném znění,( zejména § 39 a následujících)a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování.

Adresa

Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno - Jinačovice

66434, Jinačovice (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Dolní Kounice, okres

  Příspěvková organizace je založena pro účely předškolní výchovy dětí, tj. zabezpečuje přirozené potřeby dítěte a rozvoj jeho oso...

  Dolní Kounice, 66464
  • 0
 • Mateřská škola Rajhrad, okres Brno -

  Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školské...

  Rajhrad, 66461
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola,

  poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, věd...

  Sentice, 66603
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz