Infopanel

Mateřská škola klimkovice, MŠ Klimkovice, Www.materská skola klimkovice, Materska skola-klimkovice, Klimkovice, mateřská škola.


Mateřská škola Klimkovice, přísp.org.

Mateřská škola Klimkovice, přísp.org. Klimkovice

 • - Základní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je v souladu s § 3 a 39 z.č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, to je předškolní výchova zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti a
 • - podporující zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, zajišťování školního stravování žáků a zaměstnanců MŠ a údržby a správy svěřeného majetku.
 • - Příspěvková organizace může v souladu s § 21 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a s § 27 odst. 2 písm. g) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
 • - předpisů, vykonávat doplňkovou činnost (pronájem nebytových prostor a stravování cizích strávníků v ŠJ) navazující na hlavní činnost, pokud nebude vykonávána na úkor jejího poslání a úkolů, vymezených v čl. III. této zřizovací listiny.


Adresa

Mateřská škola Klimkovice, přísp.org. Klimkovice

74283, Klimkovice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Starý Jičín, přísp.org.

  vytváří základy vědomostí a dovedností dětí, rozvíjí jejich řeč, myšlení, zájem o hru, rozvíjí zájem o přiměřenou práci a učení,...

  Starý Jičín, 74231
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola

  je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve ...

  Bernartice nad Odrou, 74101
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola

  Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny, školní družiny., Příspěvková organizace ...

  Jakubčovice nad Odrou, 74236
  • 5
  Hodnocení: 5(1x)


Nenalezen žádný příspěvek