Infopanel

MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEPICE.


Mateřská škola Křepice, přísp.org.

Mateřská škola Křepice, přísp.org. Křepice

  • - Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku( zpravidla ve věku od 3 do 6 let). Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně ,
  • - výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Účel a předmět činnosti MŠ je vymezen v § 1 vyhl. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.35 ze dne 17.prosince 1992 Sb., o mateřských školách a v § 2 zákona č.76/1978 Sb., o školských
  • - zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna. Její činnost je upravena § 39 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních,v plat.znění a prováděcími předpisy. Dále vyhl. č.313 z 12.1997.


Adresa

Mateřská škola Křepice, přísp.org. Křepice

69165, Křepice (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek