Infopanel

Zobrazeno: 1604x

Mateřská škola Lubenec, Mš lubenec, Lubenec, Mateřské školy Louny, Mš louny.


Mateřská škola Lubenec, okres Louny -,

Mateřská škola Lubenec, okres Louny -, Lubenec

  • - Hlavním účelem pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
  • - pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době
  • - jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení. Právnická osoba vykonávající činnost školy sdružuje tato školská zařízení: Mateřskou
  • - školu-předmět činnosti mateřské školy je vymezen v §33zák.č.561/2004 Sb., (školský zákon). Školní jídelnu - předmět činnosti školního stravování je vymezen v §119 zák.č.561/2004 Sb., (školský zákon)


Adresa

Mateřská škola Lubenec, okres Louny -, Lubenec

43983, Lubenec (ukázat na mapě)

5

hodnoceno 1xNenalezen žádný příspěvek