Infopanel

Mateřská škola Olomoucká Opava, Mš olomoucká opava, Mateřská škola opava olomoucká, Mš olomoucká, Bezpečnost v mateřské škole.


Mateřská škola Opava, Olomoucká -,

Mateřská škola Opava, Olomoucká -, Opava - Předměstí

 • - poskytování předškolního vzdělávání dětí podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • - zajišťování školního stravování dětí v době jejich pobytu ve škole podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • - zajišťování závodního stravování zaměstnanců organizace v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
 • - rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • - zajišťování individuální výchovné péče o svěřené děti do tří let věku v denním režimu zaměřené na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte, dále
 • - zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci


Adresa

Mateřská škola Opava, Olomoucká -, Opava - Předměstí

74601, Opava - Předměstí (ukázat na mapě)

0

hodnoceno 0x

 • Mateřská škola Jakartovice, přísp.org.

  Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace (dále také jen 'organizace') je výkon činnosti mateřské školy v souladu se zákonem...

  Jakartovice, 74753
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola

  vzdělávání a výchova žáků /školská činnost/, Vymezení účelu a předmětu činnosti: Spádová oblast příspěvkové organizace se vymezu...

  Neplachovice, 74774
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola Opava,

  zajišťování základního vzdělávání žáků podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, ...

  Opava - Kateřinky, 74705
  • 0


Nenalezen žádný příspěvek