Infopanel

Zobrazeno: 1269x

Mateřská škola úštěk, Mateřská škola Pastelka úštěk, Mš úštěk, Mateřská škola pastelka, Mš pastelka úštěk.

Mateřská škola Pastelka, Úštěk, Vilová

Mateřská škola Pastelka, Úštěk, Vilová Úštěk - Českolipské Předměstí

  • - Hlavním účelem pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
  • - pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
  • - vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v souladu seškolským zákonem a s dalšími zákonnými opatřeními např. vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 b., o předškolním
  • - vzdělávání v platném znění. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování zajišťuje také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace a stravovací služby pro důchodce, a to
  • - za úplatu. Příspěvková organizace sdružuje: mateřskou školu-předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a školní jídelnu-předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 119 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon)

Adresa

Mateřská škola Pastelka, Úštěk, Vilová Úštěk - Českolipské Předměstí

41145, Úštěk - Českolipské Předměstí (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0xNenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz