Infopanel

Plaveč u Znojma, Mš plavec u Znojma , Plaveč znojmo, Mateřská škola plaveč, Mš těšetice okres Znojmo.

Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo,

Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, Plaveč

 • - Čl. 4 Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem. Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny-výdejny. Příspěvková organizace mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se
 • - řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a
 • - rozvoj jeho osobnosti, ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení, mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let, mateřská škola rozvíjí specifické formy
 • - výchovného působení na děti, působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.
 • - Školní jídelna-výdejna, jako součást příspěvkové organizace, poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119, a
 • - prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
 • - Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování.

Adresa

Mateřská škola Plaveč, okres Znojmo, Plaveč

67132, Plaveč (ukázat na mapě)
0

hodnoceno 0x

 • Premix, s.r.o.

  zemědělská výroba-výroba krmných směsí, výroba a prodej vína, obchodní činnost-Koupě a prodej zboží, vyjma prodeje zboží vyhraze...

  Rybníky, 67201
  • 0
 • Základní škola a Mateřská škola, Hrádek,

  Příspěvková organizace vykonává čínnost základní školy, mateřské školy, školní jídelny a družiny. Příspěvková organizace jako zá...

  Hrádek, 67127
  • 0
 • Základní škola, Vranov nad Dyjí, okres

  Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny. Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje zá...

  Vranov nad Dyjí, 67103
  • 5
  Hodnocení: 5(1x)


Nenalezen žádný příspěvek

MAXportal.cz